Projektování inženýrských sítí

Zabýváme se projektováním přípojek NN a VN, rozvodných distribučních sítí NN a VN a trafostanicemi. V rámci projektu zařídíme vše od potřebných vyjádření správců inženýrských sítí až po stavební povolení. Rovněž provádíme koordinační práce při následné realizace včetně zaměření skutečného stavu.

Projektování v občanské vybavenosti

Zpracováváme projekty elektroinstalace pro stavební povolení novostaveb a rekonstruovaných budov a následně i realizační dokumentace včetně rozpočtu. 

Projektujeme silnoproudé rozvody výrobních a průmyslových hal a závodů a to i páteřních rozvodů.

Návrh rozváděčů a funkčních celků

Specializujeme se na návrhy rozváděčů NN a to od domovních rozváděčů až po průmyslové rozvodny NN a VN. Kromě toho řešíme rozváděče funkčních celků jako jsou posklizňové linky, pásová doprava, mlýny apod.

Provádíme návrhy regulací a fotovoltaických systémů.

 

Výpočet osvětlení

Pro potřeby státních orgánů navrhujeme osvětlení dle příslušných norem, dále jsme schopni zajistit měření osvětlení odborně způsobilou osobou.