Revize

Provádíme následující revize:

  • revize elektrických instalací NN v prostředí bez nebezpečí výbuchu
  • revize hromosvodu
  • revize elektrických spotřebičů
  • revize elektrického nářadí